Werkwijze

Contextuele therapie kan veel voor jou betekenen. In mijn praktijk- dichtbij de Ermelose hei en schaapskooi- ontmoet ik allerlei mensen zoals jou.

Er zijn soms momenten in jouw leven waarin jij het gevoel hebt vast te zitten en dat je ervaart dat je er zelf even niet uitkomt. Graag loop ik een stukje met je mee om te ontdekken waar mogelijkheden liggen voor jou om weer verder te kunnen.

Wat kun je verwachten?

Intake en verdieping

In de eerste gesprekken proberen we met elkaar in beeld te brengen wat jouw hulpvraag is, waar je tegenaan loopt in het leven en waar jouw verlangen over gaat. In de eerste gesprekken maken we een genogram (een gezinstekening/familieopstelling) over drie generaties heen. Hiermee brengen we de feiten die jouw leven hebben gekleurd in kaart en die mogelijk van invloed zijn (geweest) op dat wat je nu als probleem ervaart.

Soms kan het helpend zijn om situaties beeldend te maken als woorden tekortschieten. Dan maak ik gebruik van playmobil. De poppetjes symboliseren personen maar ook verhoudingen binnen jouw context

Na deze onderzoeksfase gaan we dieper in op jouw hulpvragen. We richten ons in deze gesprekken op de thema’s die voor jou aan het licht zijn gekomen en die in jouw leven aandacht verdienen om je verder te kunnen ontwikkelen.

Evaluatie en borgen

We evalueren regelmatig of we op de goede weg zitten en of er sprake is van groei en ontwikkeling.

In de afrondende fase evalueren we het proces. We staan stil bij wat je hebt bereikt met betrekking tot jouw thema’s en hoe je dit kunt borgen in je leven. We bespreken op welke manier je de toekomst tegemoet wilt gaan en welke handreikingen je daarvoor nodig denkt te hebben.

Soms zijn enkele gesprekken voldoende om weer verder te kunnen. Het kan ook zijn dat er meer tijd nodig is.

Het is mogelijk dat er individuele gesprekken plaatsvinden, maar ook gesprekken met familie en/of partner of andere betrokkenen. Samen besluiten we of dit nodig en/of wenselijk is. In mijn werkwijze ben ik meerzijdig partijdig. Dit betekent dat ik in mijn benadering altijd rekening houd met de mensen met wie jij verbonden bent.

Vergoeding

Voor gesprekken is geen verwijzing nodig van de huisarts. Wanneer je aanvullend verzekerd bent vergoeden de meeste zorgverzekeraars een deel van de kosten. De praktijk is niet BTW plichtig op therapeutische gesprekken en deze wordt dan ook niet in rekening gebracht.

Bekijk hier een overzicht van vergoeding per zorgverzekeraar die leden van de NVPA vergoeden of neem voor meer informatie contact op met je eigen zorgverzekeraar. Relatie- en gezinstherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. De christelijke zorgverzekeraar is daar een uitzondering op.

Indien je niet voor enige tegemoetkoming in de kosten in aanmerking komt, en het voor jou moeilijk is om de kosten van een consult te dragen, ben ik bereid om in overleg met jou een ander tarief te hanteren.

Mocht je de afspraak willen annuleren dan kan dit kosteloos 24 uur voor de afspraak en bij voorkeur per mail. Een latere afzegging of het niet nakomen van een afspraak wordt volledig in rekening gebracht. 

Tarieven

  • Standaard uurtarief is 80 euro
  • Individueel gesprek duurt ca 60-75 min
  • Relatie-/gezinsgesprek duurt ca 90 min

Langere sessies worden per kwartier doorberekend.

Heb je meer vragen? Mail of bel mij dan gerust.

"Als je stenen op je weg laat liggen, struikelen je kinderen erover."
Surinaams spreekwoord
Schuiven naar boven