Mijn Visie

We zijn als mens verbonden met de mensen die bij ons horen. Bijvoorbeeld onze partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie-)relaties. Al deze relaties vormen met elkaar onze ‘context’. Ook zijn we als mens geboren en ‘geworteld’ binnen een familie. Ons gezin van herkomst laat ons kennis maken met het leven en hoe we ons dienen te verhouden ten opzichte van onze medemensen. Hier leren we wat liefhebben is, wat verbinden is, hoe we kunnen afbakenen en hoe we een conflict aangaan. Hier leren we hoe het leven en de wereld in elkaar zit. In ons gezin van herkomst ontwikkelen we gedachten patronen, leren we om te gaan met emoties en leren we om te gaan met verwachtingen en opdrachten. Ook kunnen er specifieke gebeurtenissen in ons gezin van herkomst hebben plaatsgevonden die een grote doorwerking en invloed hebben op ons verdere leven.

Als contextueel therapeut ben ik benieuwd naar jouw unieke verhaal. Ook jouw unieke verhaal kent een geschiedenis met ‘schade’ en ‘schatten’. Ik ga graag met jou op zoek naar herstel op gebieden waar het moeilijk is. Verbinding met jezelf en daardoor verbinding met belangrijke mensen in je leven. Ik wil samen met jou op zoek naar een nieuwe balans in je leven waarin je je vrij voelt om je eigen pad te lopen.


 

Ik werk vanuit christelijk perspectief. Voor mijzelf is het christelijk geloof een bron van inspiratie. In mijn praktijk spreek ik met cliënten die daar prijs op stellen graag over de rol die het geloof in hun leven speelt. Voor anderen is het voldoende om te weten dat we dezelfde uitgangspunten hebben. Ben jij geen christen dan zal het geloof waarschijnlijk niet besproken worden. Ik vind namelijk dat iedereen vrij is om zelf zijn/haar keuzes te maken en zal nooit iets opdringen of veroordelen. Ik probeer aan te sluiten bij jouw behoefte.

"Ouders en kinderen hebben een onverbrekelijke band. Nooit houdt men op de vader of moeder van dat kind te zijn, en nooit houdt men op de zoon of dochter van die ouders te zijn…"
Ivan Boszormenyi-Nagy
Schuiven naar boven