Hulpverlening

Mijn praktijk is geschikt voor mensen die bij de ingewikkelde vragen van het leven een hulpverlener zoeken die vanuit christelijk perspectief werkt. Ik werk vooral bij individuele problemen maar het kan zeker voorkomen dat een partner, dochter of een belangrijke andere ook meekomt in de therapie. Naast individuele therapie geef ik ook relatie therapie.

Methodiek

In deze hulpverlening maak ik gebruik van het  contextuele gedachtegoed. Deze werkwijze is ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse gezinspsychiater Ivan Boszormenyl Nagy (1920-2007).

Wat is Contextuele Hulpverlening?

Elk mens wordt geboren in een familie, een context. Het woord ‘context’ geeft de verbondenheid binnen relaties weer die ieder mens heeft met belangrijke mensen om zich heen. Contextuele Therapie kijkt naar 4 dimensies:

  1. De feiten van ons leven;
  2. De psychologische vermogens die we ontwikkeld hebben en waarmee we in beweging kunnen komen of juist geblokkeerd raken;
  3. Het systeem waarin iemand leeft. Welke patronen en gedrag hebben we aangeleerd. Welk gedrag beïnvloedt ons?
  4. Daarnaast houdt ze rekening met de ethische kant die speelt binnen de relatie. Deze 4e dimensie is het uitgangspunt van de Contextuele Therapie. Dat betekent dat mensen aangesproken worden op het zorg hebben voor de belangen van de ander naast de bevrediging van de eigen behoeften.

De contextuele benadering is een preventieve én herstellende manier van werken voor individuen in relatie tot hun context, voor familie, gezin- en ook werkrelaties, omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. Zelfs wanneer geen letterlijk herstel van relaties mogelijk is, biedt deze benadering toch uitkomst.

Soms is het ingewikkeld om in woorden te vangen, wat je van binnen ervaart en beleeft. Hoe kan het dan toch zichtbaar en duidelijk worden? Het werken met Duplo en Playmobil is hierbij helpend.

Deze methode heet: ‘Een taal erbij’. Met behulp van Duplo- en Playmobilpoppetjes en andere materialen proberen we samen je verhaal in beeld te brengen. Door middel van het neerzetten van poppetjes, die symbool staan voor diverse personen in jouw context kunnen verhoudingen en situaties visueel worden gemaakt. Hierdoor kun je nieuwe inzichten krijgen. Ook de verschillende ‘rollen’ die iemand aanneemt, taken die men op zich neemt en bijvoorbeeld zorgpatronen, kunnen zo aan het lichtkomen. Het is helpend om met meer afstand letterlijk te kijken naar jezelf, je familie en de dingen waar jij tegenaan loopt.

"Leven is verlies ervaren. Overleven is leren hoe ermee om te gaan."
Manu Keirse

Contactgegevens

Marianne Schoonhoven
Seringweg 63
3852 GR Ermelo

Schuiven naar boven